vindico

Vindico Group:Ägarförändring i Vindico Group

2017-09-13 16:01

Störstaägare i Vindico har varit FJHA Holding AB med enägarandel på 25% av aktier och röster och med ettägande av 3 807 692 aktier .

Ägarna till FJHA Holding AB har beslutat att likvidera bolaget och fördela aktierna i Vindico pro Rata mellanägarna.

Detta innebär att Jovitech Invest AB,ägt av styrelseordförande Carl Schneider, som tidigare har haft enägarandel på 13,2% nu har enägarandel på 18,2% av aktier och röster ochäger 2 777 574 aktier.

HEW AB,ägt av styrelseledamot Tomas Welin, har nu enägarandel på 7,5% av aktier och röster. HEW har tidigare inte haft något direktägande ochäger nu 1 142 308 aktier.

Acta Larmsystem ABägt av Rajko Grahovac har nu enägarandel på 7,5% av aktier och röster. Acta har tidigare inte haft något direktägande ochäger nu 1 142 308 aktier.

Fore C Investment Holding AB har erhållit 5% av aktier och röster ochäger efter detta 1 198 249 aktier motsvarande 7,9% av aktier och röster.

Denna informationär sådan information som Vindico Group AB(publ)är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 september 2017.

För ytterligare information:

Monica Hallin
Verkställande Direktör
073-323 45 06
monica.hallin@vindico.se 

Carl Schneider
Styrelseordförande
073-920 69 01
carl.schneider@vindico.se 

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB, som består av moderbolaget och dotterbolagen Vindico DNA Systems AB , Vindico Safety AB, Vindico Technology AB, Vindico Development AB och Vindico Finans AB, marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I produktsortimentet ingår stöldskyddsmärkningsprodukter med Märk-DNA, kameraövervakningssystem, datorvagnar och laddskåp för surfplattor och laptops, kontanthanteringsprodukter, rånskydd, larmöverföringsenheter och säkerhetsskåp. Produkternaär delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom direktförsäljning och viaåterförsäljare. 

Bolagetär listat på AktieTorget. Läs mer

För mer information:

Carl Schneider, VD
Vindico Security AB (publ)
Telefon: 0739-20 69 01
E-post: carl.schneider@vindico.se
Hemsida: www.vindico.se 

Vindico Security, som består av moderbolaget och dotterbolagen Uni Safe Försäljnings AB och Key Innovations AB, marknadsför och säljer säkerhetsprodukter och system framför allt till detaljhandeln, offentlig förvaltning och skolor. Produkter är bl a datorvagnar och laddskåp för laptopdatorer, kontanthanteringsprodukter, rånskydd, larmöverföringsenheter och säkerhetsskåp. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom direktförsäljning, via återförsäljare och genom företagets webshop.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: