vindico

Vindico Group: Vindico lanserar nytt koncept - ButiksDNA

2017-06-28 10:00
ButiksDNAär ett rån- inbrotts- och stöldförebyggande koncept anpassat för detaljhandeln. Konceptet består av två delar,Rån- och inbrottsspray med DNA samtVarumärkning med DNA.Rån- och inbrottsspray med DNA förebygger rån, inbrott (tobak, exklusiva varor m.m.) då DNA-tekniken kan installeras i tobakslager, entréer, skyltfönster, förbutiker,över utvalda varuställ m.m. Gärningspersoner och eventuellt stöldgods duschas med en unik DNA-kod i samband med gärningen.Varumärkning med DNAär ettåtgärdspaket i syfte att motverka och förebygga organiserade stölder, s k?hylltömning? och därmed försvåra för häleriverksamheten att sälja stöldgods från butiker vidare via andra försäljningskanaler. 

Butikspersonal tvingas dagligen se på när organiserade stölder genomförs i butiken, stölder som tömmer hyllor och genomförs på ett, för personalen kränkande sätt. Gärningspersoner som genom sitt agerande under stöldräderna skapar en hotfull arbetsmiljö för människor somär där för att sköta sitt arbete och ta hand om sina kunder.

Med ButiksDNA blir försäljning av stöldgods från inbrott och butikshyllor via direkta stöldangrepp eller s.k. hylltömningar i butik, svårare att säljaöppet då varorna enkelt kan identifieras med en UV-ficklampa. Det försvårar för hälerimarknaden somär den olagliga verksamhet som styr efterfrågan på stöldgods.

UV-fluorescerande stöldgods som säljs?öppet? via internet eller andra försäljningsverksamheter kan härledas till  ett specifikt brottstillfälle och därmed godsetsägare.

Kosmetikkedjan Kicks installerar ButiksDNA i butiker i Stockholmsområdet 

Kicks har valt att inledningsvis påbörja installation av ButiksDNA i fem av sina butiker i Stockholmsområdet.

?ButiksDNAär ett utmärkt komplement till det säkerhetsarbete vi bedriver i våra butiker. Syftet med den nya teknikenär främst att skapa en trygg arbetsmiljö för vår personal genom att förebygga rån och inbrott samt försvåra för vidareförsäljning då våra produkter har stor efterfrågan och ett högt andrahandsvärde på hälerimarknaden? säger Ibrahim Akkawi, Security Liable Nordic på Kosmetikkedjan Kicks.

?Viär stoltaöver att ha fått förtroendet att leverera ButiksDNA lösningar till Kicks butiker. Med sitt breda ochåtråvärda kosmetiksortimentär Kicks produkter eftertraktade och att använda ButiksDNA för att skapa en tryggare arbetsmiljö för personalen ligger helt rätt i tiden. Vindico har testat ButiksDNA konceptet iöver ettårs tid i olika detaljhandelsverksamheter med mycket goda erfarenheter och positiva resultat, något som Kicks tagit del av och efter utvärdering valt att använda i sina butiker? säger Monica Hallin, VD på Vindico Group AB.

Vill du veta mer om konceptet och vår erfarenhet av våra pilotprojekt? Kontakta vår Försäljningschef Monika Johannesenmonika.johannesen@vindicogroup.se eller mobil +46 704 13 41 41 

Duäräven välkommen in på vår hemsidawww.ButiksDNA.se ellerwww.vindico.se

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Hallin
VD, Vindico Group AB
Mobil: 0733 23 45 06
Email:monica.hallin@vindicogroup.se 

Vindico Group ABär en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, Vindico Technology AB med dotterbolaget Vindico Finans AB, Vindico Development AB samt UniSecure Norway AS (50%ägande).

Vår kompetensär kundanpassade tekniklösningar inom kameraövervakning, DNA-teknik och säker förvaring, baserade på vårt breda produktutbud. Inom Vindico jobbar vi i bolagsöverskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.Läs mer

För mer information:

Carl Schneider, VD
Vindico Security AB (publ)
Telefon: 0739-20 69 01
E-post: carl.schneider@vindico.se
Hemsida: www.vindico.se 

Vindico Security, som består av moderbolaget och dotterbolagen Uni Safe Försäljnings AB och Key Innovations AB, marknadsför och säljer säkerhetsprodukter och system framför allt till detaljhandeln, offentlig förvaltning och skolor. Produkter är bl a datorvagnar och laddskåp för laptopdatorer, kontanthanteringsprodukter, rånskydd, larmöverföringsenheter och säkerhetsskåp. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom direktförsäljning, via återförsäljare och genom företagets webshop.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: