Styrelsen i Medfield beslutar om en företrädesemission om cirka 21,3 miljoner kronor

2022-05-27 15:01

Styrelsen för Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) (“Medfield” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 juni 2021, beslutat om en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Medfields befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen från bl.a de institutionella investerarna Equinor Ventures...

Inlägget Styrelsen i Medfield beslutar om en företrädesemission om cirka 21,3 miljoner kronor dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

För mer information:

Jan Axelsson, VD

Telefon: +46 70 952 12 80

E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseledamot

Telefon: +46 70 699 40 00

E-post: anders@sagadin.seOm Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets Mentor kommer att vara Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: