Nyemission genom kvittning avseende tilläggsköpeskilling, genomförd i Ecoclime Group AB (publ)

2022-09-15 13:56
Styrelsen i Ecoclime Group AB har beslutat om en kvittningsemission avseende tilläggsköpeskilling av SDC. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 13 september 2022.
Anders Lindman, Anna Bäckelin, Mathias Lindberg och Björn Eriksson, säljare av SDC Automation AB (SDC), har erhållit en tilläggsköpeskilling och tecknat 116 322 B-aktier som kvittning för sina fordringar. 

Säljarna erhöll 47,5% av tilläggsköpeskillingen kontant och 52,5% i aktier. Kvittningen avser fordringar för aktiedelen av den tilläggsköpeskilling som under vissa förutsättningar skulle utfalla till och med 2021 och
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: