Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 mars – 31 maj 2022

2022-07-18 08:00
KVARTALET 1 MARS till 31 MAJ 2022

Rörelseresultat för kvartalet                                        - 1 050  KSEK  (- 2 339)

Resultat efter finansiella poster för kvartalet             - 1 050  KSEK  (- 2 339)

Resultat per aktie för kvartalet                                    - 0,03    SEK    (-0,10)*

DELÅRET 1 SEPTEMBER 2021 till 31 MAJ 2022

Rörelseresultat för perioden                                        - 3 945  KSEK  (- 5 545)

Resultat efter finansiella poster för perioden             - 4 125  KSEK  (- 5 545)   

Resultat per aktie för perioden

För mer information:

Jan Axelsson, VD

Telefon: +46 70 952 12 80

E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseledamot

Telefon: +46 70 699 40 00

E-post: anders@sagadin.seOm Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets Mentor kommer att vara Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: