Igrene söker bidrag till klimatneutral vätgasproduktion, Clear Hydrogen

2022-06-09 08:00
Projektet syftar till att reda ut de ekonomiska förutsättningarna för olika business cases för klimatneutral produktion av vätgas (Clear hydrogen) baserad på naturgastillgångarna i Siljansringen. Tekniken bygger på patenterad teknik – så kallad in-situ reformering – där naturgasen omvandlas till vätgas under jord och enbart vätgasen utvinns selektivt. Koldioxiden stannar i reservoaren och vätgasproduktionen är i princip fri från CO\2\ utsläpp.
Projektet genomföres i samarbete med CIT Industriell Energi AB vid Chalmers Industriteknik, patenträttighetsinnehavarna ANSE AB och Proton

För mer information:

Jan Axelsson, VD

Telefon: +46 70 952 12 80

E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseledamot

Telefon: +46 70 699 40 00

E-post: anders@sagadin.seOm Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets Mentor kommer att vara Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: