Ecoclime Group utvecklar cirkulšrt energisystem fŲr Catena till ett ordervšrde om 16,5 miljoner SEK

2022-07-06 10:31
Projektet genomförs i samverkan där en befintlig logistikfastighet skall konverteras från befintlig fjärrvärme till återcirkulerad energi från befintliga koldioxid-kylmaskiner för kyl- och frysrum i ett cirkulärt energisystem.
Ecoclime Groups dotterbolag Team Wessman har tecknat ett samverkansavtal om upprättandet av ett cirkulärt energisystem innefattandes 24 geoenergihål à 330 meter. I entreprenaden ingår även installation av styr- och reglersystem för fastigheten, översyn av sekundärsystemet, solavskärmning, demontering av befintliga oljetankar, elförstärkning och viss ombyggnad av

För mer information:

Jan Axelsson, VD

Telefon: +46 70 952 12 80

E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseledamot

Telefon: +46 70 699 40 00

E-post: anders@sagadin.seOm Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets Mentor kommer att vara Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: