Stockholm Corporate Finance

VibroSense Dynamics AB: Emissionen av units tillför Bolaget 18,1 miljoner kronor

2019-05-16 10:00

Teckningstiden i VibroSense Dynamics AB:s (?VibroSense? eller ?Bolaget?) emission av units avslutades den 10 maj 2019. Emissionen tecknades med och utan företrädesrätt och av garanter till cirka 18,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 80 procent. Genom emissionen nyemitteras 2 589 896 B-aktier och 647 474 teckningsoptioner av serie TO 2. Bolaget tillförs därmed initialt...

Inlägget VibroSense Dynamics AB: Emissionen av units tillför Bolaget 18,1 miljoner kronor dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: