Stockholm Corporate Finance

Utfall teckningsoptioner MyTaste

2019-01-07 11:48

Stockholm, 7 januari 2019 ? MyTaste AB (publ) (?Mytaste Group? eller ?Bolaget?) (Nasdaq First North Premier Stockholm: Taste) meddelar idag utfallet från nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie 2017/2018 (TO1) som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i oktober 2017. Nyttjandeperioden avslutades den 31 december 2018 och totalt nyttjades 504 522 teckningsoptioner för teckning av 504 522 aktier till...

Inlägget Utfall teckningsoptioner MyTaste dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: