Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance expanderar och söker Senior Adviser

2017-06-20 09:00

Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se)  är ett värdepappersbolag som står under FI:s tillsyn och arbetar med kvalificerad finansiell rådgivning till företrädesvis noterade bolag. I koncernen igår också Stockholm Real Estate Fastigheter AB (www.srefa.se), som arbetar med fastighetsförvaltning och -utveckling för institutionella investerare, med ett fastighetsbestånd i Stockholmsregionen uppgående till cirka 2 Mdr SEK. Koncernens intäkter...

Inlägget Stockholm Corporate Finance expanderar och söker Senior Adviser dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: