Stockholm Corporate Finance

Sprint Bioscience AB (publ) offentliggör prospekt

2020-05-29 13:53

Styrelsen för Sprint Bioscience AB (publ) (?Sprint Bioscience? eller ?Bolaget?) offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som beslutades av styrelsen den 22 maj 2020 med stöd av bemyndigande från årsstämman hållen den 13 maj 2020 (?Företrädesemissionen?). Prospektet har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Företrädesemissionen beräknas...

Inlägget Sprint Bioscience AB (publ) offentliggör prospekt dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: