Stockholm Corporate Finance

SOTKAMO SILVER AB HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION OM AKTIER OCH KONVERTIBLER SOM TILLFÖR HÖGST 29,37 MSEK

2019-05-10 11:03

Aktieemission:Sotkamo Silver AB (publ) (?Bolaget?) styrelse har denna dag beslutat, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 11 april 2019, om en riktad emission av högst 4 200 000 aktier till en teckningskurs om 3,60 kronor per aktie. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat professionella investerare som...

Inlägget SOTKAMO SILVER AB HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION OM AKTIER OCH KONVERTIBLER SOM TILLFÖR HÖGST 29,37 MSEK dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: