Stockholm Corporate Finance

Simris Alg tillförs cirka 28,2 MSEK i emissionslikvid

2019-11-05 08:30

Simris Alg AB (publ) (?Simris Alg? eller ?Bolaget?) meddelade idag utfallet i den företrädesemission av units, som godkändes på extra bolagsstämma den 10 oktober 2019 (?Företrädesemissionen?). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 22,6 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 60 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Simris Alg totalt cirka 28,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bolaget har...

Inlägget Simris Alg tillförs cirka 28,2 MSEK i emissionslikvid dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: