Stockholm Corporate Finance

NeuroVive tillförs cirka 99 MSEK i emissionslikvid

2019-02-11 09:57

Lund, 11 februari 2019 ? NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (?NeuroVive? eller ?Bolaget?) (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag utfallet i den företrädesemission av aktier, som godkändes på extra bolagsstämma den 17 januari 2019 (?Företrädesemissionen?). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 74,5 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 60,2 procent, vilket innebär att cirka 19,8 procent...

Inlägget NeuroVive tillförs cirka 99 MSEK i emissionslikvid dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: