Stockholm Corporate Finance

Minesto offentliggör företrädesemission av units om cirka 103,5 miljoner kronor

2017-12-22 08:55

Styrelsen för Minesto AB (publ) (?Minesto? eller ?Bolaget?) har beslutat att föreslå att extra bolagsstämma den 24 januari 2018 beslutar om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) (?Emissionen?). Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 103,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 64,7 miljoner kronor före...

Inlägget Minesto offentliggör företrädesemission av units om cirka 103,5 miljoner kronor dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: