Stockholm Corporate Finance

Marie Reinius ny styrelseledamot i Stockholm Corporate Finance

2017-11-28 08:26

Till ny styrelseledamot i Stockholm Corporate Finance har valts Marie Reinius, född 1961, civilekonom MBA Handelshögskolan Göteborg. Marie har bred bakgrund från det svenska näringslivet och har bl a varit VD i Svenska Riskkapitalföreningen och CFO och Vice VD i Stokab samt haft operativa roller inom industri och i fastighetsbranschen. Idag är hon bl a...

Inlägget Marie Reinius ny styrelseledamot i Stockholm Corporate Finance dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: