Stockholm Corporate Finance

Företrädesemissionen i NeuroVive övertecknad

2018-04-27 12:02

Lund, 27 april 2018 ? NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (?NeuroVive? eller ?Bolaget?) (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, som godkändes på extra bolagsstämma den 22 mars 2018 (?Företrädesemissionen?). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 81,9 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 104 procent och...

Inlägget Företrädesemissionen i NeuroVive övertecknad dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: