Stockholm Corporate Finance

Företrädesemissionen i Impact Coatings fulltecknad om 84 MSEK

2017-12-22 08:50

Den 19 december 2017 avslutades teckningstiden i den företrädesemission av aktier som Impact Coatings AB (publ) (?Impact Coatings? eller ?Bolaget?) beslutade att genomföra på extra bolagsstämma den 23 november 2017. Sammanlagt inkom teckningar med stöd av teckningsrätter och anmälningar om teckning utan stöd av företrädesrätt uppgående till cirka 85,4 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka...

Inlägget Företrädesemissionen i Impact Coatings fulltecknad om 84 MSEK dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: