Stockholm Corporate Finance

Cell Impact offentliggör fullt säkerställd företrädesemission om cirka 54 miljoner kronor, riktad emission om 14 miljoner kronor samt nya finansiella mål

2019-03-11 08:44

Styrelsen i Cell Impact AB (publ) (?Cell Impact? eller ?Bolaget?) har kallat till årsstämma där beslut bl.a. ska fattas om en riktad emission om 14 miljoner kronor samt 7 miljoner kronor vid full teckningsoptionsinlösen och en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 54 miljoner kronor (64 miljoner kronor inklusive full överteckningsoption) samt cirka 27 miljoner kronor...

Inlägget Cell Impact offentliggör fullt säkerställd företrädesemission om cirka 54 miljoner kronor, riktad emission om 14 miljoner kronor samt nya finansiella mål dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: