Stockholm Corporate Finance

Calmark offentliggör en till 100 procent säkerställd företrädesemission om 24,3 MSEK

2019-10-07 09:59

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (?Calmark? eller ?Bolaget?) har beslutat att föreslå en företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner (units) (?Företrädesemissionen?). Styrelsen har därför beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 6 november 2019 för att besluta om Företrädesemissionen. Kallelsen till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget...

Inlägget Calmark offentliggör en till 100 procent säkerställd företrädesemission om 24,3 MSEK dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: