Stockholm Corporate Finance

BRIOX FÖRETRÄDESEMISSION KRAFTIGT ÖVERTECKNAD OCH TILLFÖR TILLSAMMANS MED DEN RIKTADE EMISSIONEN TOTALT 35,7 MSEK

2019-06-10 09:46

Styrelsen för Briox AB (publ) (?Briox? eller ?Bolaget?) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt i den riktade nyemission av aktier som beslutades av årsstämman den 9 maj 2019. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 35,4 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 137,4 procent och tillför Bolaget cirka...

Inlägget BRIOX FÖRETRÄDESEMISSION KRAFTIGT ÖVERTECKNAD OCH TILLFÖR TILLSAMMANS MED DEN RIKTADE EMISSIONEN TOTALT 35,7 MSEK dök först upp på Stockholm Corporate Finance.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.seFå framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: