SiversIma

Sivers IMA: Sivers IMA lanserar nya radarprodukter

2017-09-05 08:30
Sivers IMAär glada att presentera de nya produkterna RFE02401/00 24 GHz radar?front-end?, RSE02401/00 en komplett radarsensor och EVK02401/00 ett utvärderingspaket. Dessa produkter erbjuder en plattform för utvärdering och integration av radarsensorteknik i många olika system ochär designade för att möjliggöra snabb utveckling av skräddarsydda radarlösningar. Radarprodukternaär utvecklade för det 24 GHz licensfria ISM-bandet som möjliggör mycket noggrann mätning av avstånd och hastighet, för t.ex. nivåmätning, antikollision och objektdetektering.

Genom att använda en kapslad radar-RFICär plattformen optimerad för höga volymer och lågkostnadsproduktion. RFE02401/00 radar?front-end? har integrerade patch-antenner, digital PLL för stabil och snabb frekvensjustering samt anpassningsbar signalbehandling för användaren. En ARM MCU ur M7-familjen, i kombination med en?front-end? bildar en RSE02401/00-sensor som erbjuder bra beräkningsprestanda och ett urval av ut- och ingångsgränssnitt, med USB, SPI och UART som standardgränssnitt. För användare med egna eller branschspecifika protokoll kan Sivers IMA erbjuda skräddarsydda integrationstjänster. EVK02401/00 utvärderingspaketet innehåller RSE02401/00-sensorn och ett grafisk användargränssnitt, vilket erbjuder både radarsignaldata och bearbetade mätningar från MCUn och tillåter användare att testa sensor och?front-end? antingen ansluten till en dator eller direkt integrerad i sin egen produkt.

"Dessa nya radarprodukterär ett resultat av vårt fokus på en komplett radarplattformslösning som förenklar för våra kunder att snabbt kunna komplettera sina produkter som behöver t.ex. hastighet eller avståndsmätning med hjälp av radarteknik", säger Anders Storm, vd för Sivers IMA."Tidigare har radar varit ansett som för dyrt på många marknader, eller så har radar varit för tekniskt utmanande att arbeta med för kunder utan radarerfarenhet, då vi ej kunnat erbjuda en komplett radarsensor. Genomåren har vi fått mycketåterkoppling från kunder ochåterförsäljare på radarmarknaden och dessa nya produkteråterspeglar väldigt väl vad nya radar kunder förväntar sig. Sivers IMA kan nu för första gången erbjuda en komplett radarsensor som kan anpassas för varje unikt applikationsbehov till rätt pris".

EVK02401/00 lanseras kommersiellt vid European Microwave Week i Nürnberg, Tyskland från 9-12 oktober 2017. Potentiella kunder kommer att kunna se en live-demo av utvärderingspaketet i olika scenarier och få mer information avseende utveckling av egna radarlösningar baserade på Sivers IMAs plattform.

För ytterligare information
Anders Storm, vd 
Tel: 070 262 6390 
E-mail: anders.storm@siversima.com  

Denna informationär sådan information som Sivers IMAär skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september, 2017. 

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagenSivers IMA ochCST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.comLäs mer

För ytterligare information vänligen kontakta:


Björn Norrbom,
Styrelsens ordförande
0705-918 800
bjorn.norrbom@telia.com.

Robert Ekström,
Verkställande direktör
0733-552 602
Robert.ekstrom@siversima.com
Detta är SIVERS IMA

SIVERS IMA, som är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB (publ), är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar.

 Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: