SiversIma

Sivers IMA: Sivers IMA Holdings dotterbolag CST Global, tecknar ett ramavtal med en stor nordamerikansk leverantör av system för datacenters

2017-09-07 08:30
Sivers IMA Holding AB bekrÀftar att det helÀgda dotterbolaget CST Global, Storbritanniens ledande oberoende, III-V opto-elektroniska halvledarbolag, har tecknat ett ramavtal, med en stor global leverantör av system för datacenters frÄn Nordamerika. CST Global skall leverera opto-elektroniska komponenter somÀr grundteknologin för utbyggnaden av nÀsta generation moln, datacenters och Hyperscale datacenterapplikationer.

Enligt Cisco® Global Cloud Index [1], kommer Hyperscale datacenters att växa från 259 i antal i slutet av 2015 till 485 styckenår 2020.

Anders Storm, vd för Sivers IMA, förklarar,"Dettaär ett ytterst viktigt ramavtal för CST Global. Detta bekräftar att vi erbjuder rätt opto-elektroniska lösningar, vid rätt tillfälle, till den snabbt växande, moln- och datacentermarknaden. Dettaär en av flera stora tillväxtmarknader som vi har identifierat som drivs av dagens kommunikation och sensorsamhälle. Inom detta område kommer tillväxten fortsatt att drivas av miljarder uppkopplingar som relaterar till Internet of Things (IoT), samt framtidens 5G-nätverk".

Hyperscale datacenters innehåller minst 5000 servrar vardera. Datacenters i alla storlekar har stora mängder fiberanslutningar som kräver den typ av opto-elektroniska enheter som CST Global levererar.

Anders Storm fortsätter,"Ramavtaletär det första inom detta område med en så stor nordamerikansk leverantör, som har global räckvidd. CST Globalär ett av få företag i världen, som kan tillhandahålla de opto-elektroniska komponenter som behövs och somäven kan erbjuda dessa i större volymer. Detta ramavtalär dessutom ytterligare ett erkännande av CST Globals kapacitet som ansedd global leverantör av opto-elektroniska komponenter."

Det uppskattade totala ordervärdetöver en tvåårsperiod förväntas vara ca: 10 miljoner USD.

Ref [1]: Cisco® Global Cloud Index 


För ytterligare information
Anders Storm, vd 
Tel: 070 262 6390 
E-mail: anders.storm@siversima.com  


Denna informationär sådan information som Sivers IMAär skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september, 2017. 


Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagenSivers IMA ochCST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.Läs mer

För ytterligare information vänligen kontakta:


Björn Norrbom,
Styrelsens ordförande
0705-918 800
bjorn.norrbom@telia.com.

Robert Ekström,
Verkställande direktör
0733-552 602
Robert.ekstrom@siversima.com
Detta är SIVERS IMA

SIVERS IMA, som är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB (publ), är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar.

 Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: