SiversIma

Sivers IMA: Nyemissionen i Sivers IMA har registrerats

2017-07-17 12:05
Sivers IMA Holding AB (?Sivers IMA? eller ?Bolaget?) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare med teckningstid 14? 29 juni 2017 efter beslut påårsstämma den 30 maj 2017. 

Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 14 juli 2017. I samband med att emissionen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Aktietorgetär den 20 juli 2017. Genom nyemissionen har aktiekapitalet i Sivers IMAökat med 11 635 415,50 SEK genom emission av 23 270 831 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 46 541 663 SEK, fördelat på 93 083 326 aktier. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: anders.storm@siversima.com  

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagenSivers IMA ochCST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information:http://siversima.com.Läs mer

För ytterligare information vänligen kontakta:


Björn Norrbom,
Styrelsens ordförande
0705-918 800
bjorn.norrbom@telia.com.

Robert Ekström,
Verkställande direktör
0733-552 602
Robert.ekstrom@siversima.com
Detta är SIVERS IMA

SIVERS IMA, som är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB (publ), är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar.

 Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: