SiversIma

Sivers IMA: CST Global leder det banbrytande projektet för utveckling av nästa generations nätverkssäkerhet

2017-06-19 08:30
CST Global, ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB och Storbritanniens ledande, oberoende, III-V optoelektroniska halvledartillverkare informerar idag om sin ledande roll i projektet GaSb/GaAs Quantum Ring Single Photon LED (QR_SPLED). Projektet försöker massproducera singel-photon LEDs till låg kostnad; ett kritiskt steg i teknologiutvecklingen för att kunna utveckla nästa generations kommersiellt gångbara nätverkssäkerhet.

QR_SPLED projektets akademiska partnerär Dr Manus Hayne från fysikinstitutionen på Lancasters universitet ochär en erkänd, världsledande auktoritet inom detta område. Thomas Slight, forskningsingenjör på CST Globalär projektledare.

QR_SPLED projektet, som leds av CST Global,är finansierat av Storbritanniens regering  genom Innovative UK and the Engineering and Physical Sciences Research Council inom ramen för UK National Quantum Technologies Programme, har en budget på 252 649 GBP och pågår från mars 2017 till februari 2018.

För mer information om projektet se bif. pressrelease.

För ytterligare information
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail:anders.storm@siversima.com  


Denna informationär sådan information som Sivers IMAär skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19e juni, 2017. 


Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagenSivers IMA ochCST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.Läs mer

För ytterligare information vänligen kontakta:


Björn Norrbom,
Styrelsens ordförande
0705-918 800
bjorn.norrbom@telia.com.

Robert Ekström,
Verkställande direktör
0733-552 602
Robert.ekstrom@siversima.com
Detta är SIVERS IMA

SIVERS IMA, som är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB (publ), är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar.

 Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: