PLayHippo

Future Gaming Group: Emissionövertecknad - finansiering av förvärv

2017-09-05 15:04

Future Gaming Group International AB meddelade den 30 augusti om beslutad riktad emission i syfte att slutföra förvärvet av Phase One Gaming Group (POG). Bolaget har erhållit teckningar på straxöver 38MSEK, styrelsen ska nu besluta om tilldelning av aktier. Bolaget beräknar att tillföras emissionslikviden under september och i samband med detta tillträda POG. Avräkningsnotor kommer skickas ut till investerare i samband med tilldelningsbeslut. Bolaget informerar om deltagare i emissionen efter tilldelningsbeslut.

POGär ett affiliatebolag inom casino och sportsbetting, verksamheten som förvärvats har bedrivits i sin nuvarande form sedan 2013. Under januari? juli 2017 har verksamheten omsatt ca. 12MSEK med ett resultat om ca. 6,5MSEK.

Emissionen tillför bolaget 35MSEK fördelat på 269 230 769 aktier, pris per aktie i emissionen var 0,13SEK. För fullständiga villkor se pressmeddelande per 30 augusti 2017.

Stockholm 5 september 2017
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@futuregaminggroup.com     Web: https://futuregaminggroup.com/  

Denna informationär sådan information som Future Gaming Group International AB (publ)är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2017. 

Future Gaming Group International AB (publ)är en spelkoncern medöver 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino& lotterispel på Internet. FGG-koncernenäger och driver idag bl.a sajternawww.PlayHippo.com,www.vipstakes.com,www.mywin24.com,happycasinoslots.se& Happybingo.com. Future Gaming Group International AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet FGG. Läs mer

För ytterligare information:

Christian Bönnelyche, Verkställande Direktör.

Mail: info@playhippoab.se

Web: www.playhippoab.se

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna PlayHippo.com, HappyBingo.com & LyckoBingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY.

 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: