PLayHippo

Future Gaming Group: Beslut om full tilldelning i emission

2017-09-06 15:53

På grund av det stora intresset ochöverteckningen i emissionen har styrelsen idag beslutat om att utöka emissionen till 38.3 MSEK och därmed ge samtliga investerare i emissionen tilldelning.

Styrelsen bedömer att en utökad emission ytterligare stärker Bolaget finansiellt och då snabbare kan genomföra de framtida planerna avseende såväl fler förvärv som utvärdering och utveckling av befintlig verksamhet. 

Emissionen inbringar 38,3 MSEK till bolaget, nya aktier i emissionenär 294 615 385 och det totala antalet aktierökar till 594 977 617, aktiekapitaletökar med 8 838 461,55 till totalt 18 137 081,17 SEK. Teckningslista följer nedan.

NamnTecknad summa
Råsunda förvaltning AB1 000 090
Richard Näsström1 950 000
Göran Wahlen250 250
BlueBat Investments AB1 950 000
Göran Månsson1 300 000
Inna Jansson200 200
Jimmy Jönsson1 500 000
Danielsson Group AB500 000
Elementa5 000 000
B18 Invest AB3 095 960
Robin Ylitalo200 000
Modelio Equity1 040 000
Stockholm Bergteknik AB195 000
Tony Peterson Invest AB500 000
Peter Rydje1 000 000
Erton Fejzallahu2 000 000
Chrolo Invest AB5 000 000
Robin Stenman500 500
Bojp Holding AB1 000 000
Maxify Invest910 000
Henric Stenholm500 000
Erik Arvidsson299 000
Kent Lundmark150 000
Per Linde150 000
Gösta Jansson500 500
Robin Linnér299 000
AB B21 Invest799 500
Alexander Ivarsson1 000 000
Svante Strandberg800 000
Peter Gans520 000
Capval Corp500 000
Magnus Malmnäs1 300 000
Johan Fred390 000
Mexon Holding AB2 000 000

Stockholm 6 september 2017
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Björn Mannerqvist, VD
Mail: info@futuregaminggroup.com     Web: https://futuregaminggroup.com/  

Denna informationär sådan information som Future Gaming Group International AB (publ)är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2017. 

Future Gaming Group International AB (publ)är en spelkoncern medöver 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino& lotterispel på Internet. FGG-koncernenäger och driver idag bl.a sajternawww.PlayHippo.com,www.vipstakes.com,www.mywin24.com,happycasinoslots.se& Happybingo.com. Future Gaming Group International AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet FGG. Läs mer

För ytterligare information:

Christian Bönnelyche, Verkställande Direktör.

Mail: info@playhippoab.se

Web: www.playhippoab.se

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna PlayHippo.com, HappyBingo.com & LyckoBingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY.

 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: