PLayHippo

Future Gaming Group: Beslut om emission för finansiering av förvärv

2017-08-30 11:36

Future Gaming Group International AB?s styrelse har idag beslutat om att genomföra en riktad emission enligt bemyndigande från bolagsstämman den 29/5 2017. Emissionen kommer att rikta sig till ett fåtal investerare. Syftet med emissionenär att finansiera förvärvet av Phase One Gaming som tidigare kommunicerats.

Emissionen ska inbringa lägst 30MSEK och högst 35MSEK och pris per aktieär satt till 0,13 SEK. Kursprisetär satt med hänsyn till storleken på emissionen samt vikten för bolaget att genomföra förvärvet. Nya aktier i emissionen kommer vara lägst 230 769 230 och högst 269 230 769, nytt antal aktier blir lägst 531 131 462 och högst 569 593 001. Aktiekapitaletökar med lägst 6 923 076,90 och högst 8 076 923,07, och det totala aktiekapitaletökar till lägst 15 933 943,86 och högst 17 087 790,03.

FGG kommer så snart emissionenär genomförd att informera om tecknare och resultat av emissionen.

Stockholm 30 augusti 2017
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@futuregaminggroup.com     Web: https://futuregaminggroup.com/  

Denna informationär sådan information som Future Gaming Group International AB (publ)är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2017. 

Future Gaming Group International AB (publ)är en spelkoncern medöver 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino& lotterispel på Internet. FGG-koncernenäger och driver idag bl.a sajternawww.PlayHippo.com,www.vipstakes.com,www.mywin24.com,happycasinoslots.se& Happybingo.com. Future Gaming Group International AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet FGG.Läs mer

För ytterligare information:

Christian Bönnelyche, Verkställande Direktör.

Mail: info@playhippoab.se

Web: www.playhippoab.se

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna PlayHippo.com, HappyBingo.com & LyckoBingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY.

 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: