NetGaming

Net Gaming: Nytt antal aktier i Net Gaming

2017-07-06 15:21
Bolagsverket har nu registrerat både kvittningsemission samt anmälningar om påkallande av konvertering. Det nya antalet aktier i Net Gaming uppgår nu till 62 736 437. 

Net Gaming meddelade den 30 juni 2017 att man erlagt tilläggsköpeskilling till säljaren av HLM Malta Ltd. Del av tilläggsköpeskillingen har erlagts genom kvittning av säljarens fordran på tilläggsköpeskillingen. Med anledning av det har säljaren tecknat sig för 1 544 772 aktier. Dessa aktierär nu registrerade hos Bolagsverket.

Bolagsverket haräven registrerat påkallande av konverteringar till 1 666 666 nya aktier, vilket Net Gaming meddelade i ett pressmeddelande den 4 juli 2017.

Antal aktier totalt i Net Gaming uppgår nu till 62 736 437. Aktiekapitalet uppgår nu till 16 311 473,62 kr.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.seLäs mer

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Henrik Kvick, styrelseordförande
0703-16 60 10


Net Gaming Europe AB (publ)


Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se


Net Gaming Europe AB:s verksamhet består i att äga och förvalta bolag som erbjuder spel över internet. Net Gaming äger PokerLoco Malta Ltd. och Loco Marketing Parters S.A. (Costa Rica), som driver casinoloco.com och pokerloco.com. Net Gaming är noterat på AktieTorget (NETG).

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: