NetGaming

Net Gaming: Net Gamingåterlöser utestående obligationslån

2017-09-11 08:30
Net Gaming Europe AB (publ) har beslutat attåterlösa samtliga utestående seniora säkerställda obligationer med ISIN SE000834221 ("Obligationerna").

Net Gaming Europe AB (publ) har beslutat attåterlösa utestående Obligationer.Återlösen kommer att ske den 5 oktober 2017 med avstämningsdag den 28 september 2017. Obligationerna kommer i samband medåterlösen att avnoteras från Nasdaq First Norths obligationslista den 26 september 2017. Beloppet föråterlösen kommer att fastställas pååterlösendagen.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD

+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: +46 8 410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se


Informationen i detta pressmeddelandeär sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2017 kl. 08:30 CET. Läs mer

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Henrik Kvick, styrelseordförande
0703-16 60 10


Net Gaming Europe AB (publ)


Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se


Net Gaming Europe AB:s verksamhet består i att äga och förvalta bolag som erbjuder spel över internet. Net Gaming äger PokerLoco Malta Ltd. och Loco Marketing Parters S.A. (Costa Rica), som driver casinoloco.com och pokerloco.com. Net Gaming är noterat på AktieTorget (NETG).

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: