Micropos

Micropos Medical: Genombrott i Storbritannien order värd 145 000 EUR från NHS sjukhus i Edinburgh

2017-09-07 14:49
Micropos Medical har fått en order på ett RayPilot®-system från NHS Lothian/Edinburgh Cancer Centre vid Western General Hospital i Edinburgh, Storbritannien. Samtidigt inleds ett forskningssamarbete kring hur RayPilot®-systemet kan vidareutvecklas för nya applikationer inom cancervården.

RayPilot®är ett system som består av hårdvara, mjukvara och förbrukningsvaror och som möjliggörökad precision vid strålbehandling av cancer. Medökad precisionöppnas möjligheter att minska risken för biverkningar och för att effektivisera behandlingen genom hypofraktionering, vilket innebär att man ger högre stråldoser vid färre behandlingstillfällen.
Edinburgh Cancer Centre har utvärderat flera positioneringssystem och har varit på studiebesök hos både RayPilot® användare liksom hos kliniker som använder konkurrerande positioneringsutrustning.

- Detär ett viktigt genombrott för oss att komma in i Storbritannien och då på ett sjukhus inom NHS-systemet somär en av världens största aktörer inom hälso- och sjukvård. Att Edinburgh Cancer Centre valde oss efter att ha utvärderat flera olika konkurrerande systemär en framgång för oss. Detär dessutom extra spännande då många kliniker i NHS-systemet har en uttalad riktning att gå mot hypofraktionering och detär av stor vikt att ha brittiska referenser för att sälja i Storbritannien?, säger Micropos VD Tomas Gustafsson.

Det initiala ordervärdet uppgår till?145 000 och leverans beräknas ske under hösten.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05,info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot®är idag avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata ochöka stråldosen vilket därmed kan ge enökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska samtidigt som antalet behandlingstillfällen reduceras. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® kan användas tillsammans med alla vanligt förekommande linjäracceleratorer och har en unik lösning för gating somär godkänd och kompatibel med  Varians Clinac® iX och Trilogy® system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras positionering, in-situ dosimetri och automatisk patientidentifikation. RayPilot® systemetär CE-certifierat och därmed godkänt för europeisk användning. Bolagetär listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget påwww.facebook.com/microposmedical.

Denna informationär sådan information som Micropos Medical AB (publ)är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2017.Läs mer

För ytterligare information kontakta:
Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.
NYHET: Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical eller följ pressreleaser om Bolaget på www.mynewsdesk.se sök efter Micropos och välj prenumerera.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: