Massolit Media

Storytel: Storytel fortsätter växa - överträffar prognos för kv2 2017

2017-07-06 08:30
Storytel hade 423 200 betalande abonnenter i genomsnitt under kv2 2017, jämfört med 414 000 abonnenter i tidigare lämnad prognos, enökning med 42 000 betalande abonnenter från de 381 200 abonnenter Storytel hade i genomsnitt i kv1 2017.

Utfallet för kv2 2017 blev 255 800 abonnenter i Sverige och 167 400 abonnenter i utlandet, totalt 9 200 fler abonnenterän i den prognos som bolaget lämnade i delårsrapporten för kv1 2017. I kv2 2016 hade Storytel 291 600 abonnenter, varav 193 700 i Sverige och 97 900 i utlandet. Storytels totala abonnentstock har såledesökat med 131 600 abonnenter de senaste tolv månaderna.

?Jagär väldigt nöjd med det gångna kvartalet, att vi i absoluta tal växer nästan dubbelt så snabbt som samma period föregåendeår visar att de aktiviteter vi gör ger bra resultat?, säger Jonas Tellander, VD på Storytel.

På intäktssidan uppgick streamingintäkterna för kv1 2017 till ca 101,4 Mkr i Sverige och ca 65,6 Mkr i utlandet. Utlandet står nu för ca 39,3 % av intäkterna, jämfört med ca 32,4% för ettår sedan.

Detta innebär att Storytels streamingintäkter för kv2 2017 harökat med ca 50% jämfört med kv2 2016, från 111,4 Mkr till 167,0 Mkr.

Fotnot: Storytel Norgeägs endast till 50%, men abonnenter och intäkter i ovan siffror ingår till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden.

Denna informationär sådan information som Storytel AB (publ)är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2017.

Kontakt

Jonas Tellander, VD

jonas@storytel.com

Tel. 070-261 61 36

Om Storytel

Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen och Ryssland. I affärsområdet Streaming ingåräven ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Kontentan, Telegram, People?s Press (vuxen) och Rabén& Sjögren och B. Wahlströms (barn& ungdom) samt Norstedts Kartor.Läs mer


För mer information kontakta:
Camilla Silfvenius, Förlagschef
e-post: info@massolit.se
Tel: 08- 410 45 857

Peter Näslund, SO
e-post: peter.naslund@dlanordic.se
tel: 08 – 701 78 00

Massolit Media AB (publ) är ett svenskt mediebolag noterat på Aktietorget sedan april 2013 med ca 600 ägare. Utgivning är präglad av kvalitet och mångfald inom både det digitala och tryckta formatet. Vi lägger grunden till en kreativ och öppen miljö där det finns plats för allt ifrån skönlitterära verk, till globala spel och barnboksappar.


Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: