Kontigo Care

Styrelseordförandes anförande vid bolagsstämman 27 maj

2019-05-27 10:30
Anförande från styrelseordförande i Kontigo Care AB (publ) i dess helhet vid dagens bolagsstämma som bl a förutser break even innan årets slut och potentiella framtida utvecklingsområden
?Kära aktieägare,

Jag heter Ove Joanson och är Kontigo Cares styrelseordförande sedan stämman för ett år sedan. Jag vill använda det här tillfället att berätta vad styrelsen har gjort det gångna året. Och jag vill ge er min bild av Kontigo Care, dess framgångar, framtid och utmaningar.

Det går allt bättre för vårt bolag. Försäljningen ökar stadigt. Vi känner att vi närmar oss en tipping point.

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: