Kontigo Care

Kontigo Care visar integration till Cerner Millenium på Vitalis 2019

2019-05-17 08:00
Under Vitalis ? Nordens ledande eHälsomöte för vården - visar Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care?) exempel på hur ehälsoplattformen Previct för beroendevård kan integreras mot Cerner Millenium ? ett av de globalt ledande digitala vårdinformationssystemen för hälso- och sjukvården.
På Vitalis träffas årligen aktörer från kommuner, regioner, myndigheter, företag och akademi för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg.

Kontigo Care premierades den prestigefyllda utmärkelsen eHealth Award 2018. Vitalis, Sahlgrenska Science Park, HealthTech Nordic och Cerner

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: