Kontigo Care

Kontigo Care tecknar samarbetsavtal för Previct i Norge

2019-08-07 15:00
Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care?) har tecknat avtal med MDC e-care AS avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct för ett pilotprojekt i Norge.
Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care? eller ?Bolaget?) informerar idag om att Bolaget tecknat avtal med MDC e-care AS i Norge avseende ett pilotprojekt för att utvärdera hur Kontigo Cares eHälsoplattform Previct kan stärka den norska beroendevården. MDCS e-care är ett nybildat bolag med fokus på ehälsolösningar för norsk sjukvård och pilotprojektet kommer att pågå till den 31 december 2019. Avtalet innebär test av Previct i ett antal

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: