Kontigo Care

Kontigo Care tecknar avtal med två nya kommunkunder

2017-07-04 08:30
Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care?) avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Tillsammans har de båda kommunerna en befolkningsmängd om cirka 70 000 invånare.
Två kommuner, omfattande cirka 10 000 respektive 60 000 invånare, har slutit avtal med Kontigo Care och därtill lagt inledande beställningar av bolagets produkt TripleA för förstärkt och prediktiv vård av alkoholberoende. Inberäknat de två nya kommunkunderna har Kontigo Care nu avtal med totalt 48 kommuner som tillsammans omfattar cirka 1,6 miljoner invånare. Utifrån nationell statistik

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: