Kontigo Care

Kontigo Care tecknar avtal med fyra kommuner för leverans av TripleA

2017-06-21 08:30
Fyra kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care") avseende leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till 215 000 invånare, fördelat på två mindre kommuner, en mellanstor kommun och en större kommun som omfattar över 120 000 invånare. I och med de nya avtalen når TripleA nu ut till 15 procent av Sveriges befolkning.
Ytterligare fyra kommuner har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets produkt TripleA för förstärkt och prediktiv vård av alkoholberoende. En av kommunerna har lagt inledande ordrar och de

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: