Kontigo Care

Kontigo Care tecknar avtal med ett av Sveriges största universitetssjukhus

2019-05-24 21:00
Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care?) har tecknat ett avtal med ett av de tre största universitetssjukhusen i Sverige att introducera bolagets eHälsoplattform Previct för digital beroendevård.
Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care? eller ?Bolaget?) informerar idag om att Bolaget tecknat ett avtal med ett av Sveriges tre största universitetssjukhus för användande av eHälsoplattformen Previct som en del av den beroendevård som redan finns. Såväl Previct alkohol som spelberoende patienter kommer att omfattas.

?Vi ser det som en viktig milstolpe för Kontigo Care att även den regiondrivna

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: