Kontigo Care

Kontigo Care tecknar avtal med 4 nya kommunkunder

2019-05-16 09:00
Fyra nya  kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care?) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct®. Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 368 000 invånare.
Fyra kommuner med sammanlagt invånarantal på ca 368 000 har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct® för förstärkt och prediktiv beroendevård. De fyra kommunerna förväntas lägga inledande order inom kort. Inklusive de fyra nya kommunkunderna har Kontigo Care nu avtal med totalt 104 kommuner som tillsammans omfattar knappt 3,4 miljoner invånare.

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: