Kontigo Care

Kontigo Care kommunicerar affärsuppdatering

2017-12-08 08:30
Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care? och/eller ?Bolaget?) kommunicerar idag en affärsuppdatering.  

Bolaget har idag beslutat om en förändring av sin affärsmodell för kommunala kunder

· Från försäljning av s.k. enheter på rullande 3-månadersbasis till ett listpris om 2 950 kr/mån/enhet till en licensmodell där en licens motsvarar behandlingskapaciteten för en person, i och med att licenserna fritt kan överflyttas mellan kundernas patienter i det fall behandlingar avslutas i förtid.

· En licens ger åtkomst till Bolagets förbättrade Previct®-plattform för en slutanvändare/

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: