Kontigo Care

Kontigo Care flyttar sin eHälsolösning Previct till den svenska molntjänstleverantören Binero

2021-04-23 09:00
Det Uppsalabaserade bolaget Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care?), en av Sveriges ledande aktörer inom eHälsolösningar för beroendevården, har valt att flytta sin plattform Previct till Binero Group AB:s (publ) (?Binero?) svenska publika molntjänst för att säkerställa GDPR-efterlevnad av digitala tjänster för kunder i offentlig sektor.
Socialtjänsterna i hälften av Sveriges kommuner använder idag Kontigo Cares AI-baserade plattform Previct som ett komplement till sina befintliga beroendebehandlingar, och Kontigo Care expanderar nu snabbt för att även kunna erbjuda lösningen i andra

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: