Kontigo Care

Kontigo Care bekräftar god tillväxt av nya licenser i andra kvartalet 2020

2020-06-24 17:00
En god tillväxt i antal nya licenser utmärker det andra kvartalet 2020. 128 kommunavtal och totalt 480 licenser på den svenska marknaden.
Den negativa utvecklingen av antalet licenser i slutet av fjärde kvartalet 2019 innebar att nettoomsättningen i det första kvartalet 2020 var lägre än föregående kvartal. Nya kommunavtal och tillväxten av nya licenser i första kvartalet tillsammans med fortsatt god tillväxt i andra kvartalet 2020 ger en positiv utveckling.

?Licensutvecklingen under de två första kvartalen har varit positiv trots budgetrestriktioner i svenska kommuner och är alltså i

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: