Kontigo Care

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari ? september 2020

2020-11-13 08:30
FORTSATT STABIL TILLVÄXT I TREDJE KVARTALET 2020
VD Ulf Kindefält kommenterar: 
Intresset för Kontigo Cares digitala eHälsoplattform Previct var fortsatt starkt under tredje kvartalet. Inga nya kommunavtal tecknades i perioden men samarbetet med befintliga kommunkunder har lett till ett utökat bruk av Previct i beroendevården. Den pågående pandemin har ökat efterfrågan på digitaliserade vårdlösningar, så även för Previct. Trots få fysiska möten har de senaste månaderna varit intensiva med många digitala aktiviteter och möten i syfte att sprida kunskap om möjligheterna med Previct. Ett

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: