Kontigo Care

Kontigo Care AB (publ) Delårsrapport januari ? juni 2020

2020-08-21 08:30
GOD TILLVÄXT I ANDRA KVARTALET 2020
VD Ulf Kindefält kommenterar: 

Intresset för Kontigo Cares digitala eHälsoplattform Previct var fortsatt starkt under andra kvartalet. Totalt fem nya kommuner har startat upp i andra kvartalet 2020 och ett betydande antal av befintliga kommunkunder har utökat nyttjandet av Previct i beroendevården. Den pågående pandemin har ökat intresset för digitala verktyg inom hälsosektorn, så även för Previct. Trots minimalt med möjlighet till fysiska möten har de senaste månaderna varit intensiva med många digitala aktiviteter och möten i syfte att sprida kunskap

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: