Kontigo Care

Göran Lindsjö till Kontigo Care?s scientific advisory board

2020-11-19 13:30
Den välkände AI-rådgivaren Göran Lindsjö blir en del av Kontigo Care?s scientific advisory board
Kontigo Care meddelar att Bolaget utökar scientific advisory board med den ledande AI-rådgivaren Göran Lindsjö. Göran Lindsjö är rådgivare inom strategiska AI-frågor och har många års erfarenhet som företagsledare och styrelseledamot i olika AI-företag. Han arbetar i Nordamerika, där han är bosatt, och i Europa. Göran utbildar ledningsgrupper i privat och offentlig sektor och är frekvent anlitad föreläsare på konferenser och universitet. Efter att bl a ha arbetat 10 år på Regeringskansliet med

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: