Kontigo Care

Förtydligande information kring kommunicerade ramavtal med kommunkunder

2017-11-27 14:00
Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care? och/eller ?Bolaget?) har under en längre period erhållit ramavtal från svenska kommuner avseende Bolagets innovativa eHälsolösningar för att förbättra beroendevården. Vart och ett av dessa avtal bedöms som betydelsefull information för marknaden och har regelbundet kommunicerats genom pressmeddelanden.  

Något ordervärde för dessa ramavtal har inte kunnat kvantifieras, då de löper under längre perioder och utnyttjas på avrop från kunderna. I flera fall har inledande beställningar lagts i samband med att avtalen ingåtts. Något ordervärde för dessa

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: