Kontigo Care

Anja Peters ny CFO på Kontigo Care

2019-03-11 08:30
Kontigo Care AB (publ) (?Kontigo Care?) har anlitat Anja Peters för tjänsten som ny CFO för bolaget. Anja Peters tillträder rollen den 31 mars 2019 och efterträder då Karin Almqvist Liwendahl.
Anja Peters kommer närmast från Allenex AB/ CareDx International AB där hon arbetat som koncernens CFO under ett antal år. Dessförinnan arbetade hon som auktoriserad revisor på Ernst & Young AB.

?Anja har lång erfarenhet av strategiska och finansiella frågor i listade bolag och vi är glada att hon ansluter till Kontigo Care. Då Karin valt att gå vidare till nya uppdrag så vill jag passa på att tacka

För ytterligare information:

Kontakta pr-ansvarig

E-post: pr@kontigocare.comKontigo Care AB grundades 2013 i Uppsala och har som målsättningen att förbättra folkhälsan runt sjukdomen alkoholism genom innovativa system i segmentet för alkoholrelaterad beroendevård inom mobile health. Bolaget börjar i Sverige men har ambitionen att följa sjukdomen ut i världen med förhoppningen att kunna bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses och vården effektiviseras. Bolaget har som målsättning att noteras på First North i juni 2015. 

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: