Arcam

Magnus René, VD och koncernchef och Johan Brandt, ekonomichef, lämnar Arcam

2017-12-04 18:00
Magnus René, VD och koncernchef i Arcam AB (publ) (?Arcam? eller ?Bolaget?) och Bolagets ekonomichef och vice VD Johan Brandt har båda valt att säga upp sig från sina respektive anställningar i Bolaget. Magnus René har varit VD för Arcam sedan 2001 och Johan Brandt har varit ekonomichef för Bolaget sedan 2012. Magnus René har en uppsägningstid på 6 månader och är kvar i sin befattning tills en ny VD utsetts eller senast fram till 3 juni 2018. Johan Brandt har en uppsägningstid på 3 månader men är kvar i sin befattning tills en ny ekonomichef utsetts eller senast fram till 30 april 2018.
?

För ytterligare information kontakta:
Magnus René, VD Arcam AB
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com

________________________________________________________________________________________

Arcam AB • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • 46-31-710 32 00 • www.arcam.com

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM®, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i Mölndal. Servicekontor finns i USA, Storbritannien, Italien och Kina.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: