Arcam

GEökar sitt aktieinnehav i Arcam till över 90 procent

2017-12-27 12:00
Arcam AB (publ) (?Arcam?) har fått information om att GE Sweden Holdings AB (ett helägt dotterbolag till General Electric Company och en del av GE Additive och GE Aviation, en affärsenhet inom General Electric) (?GE?) har kommit överens med Elliott Management och Polygon Investment Group om att förvärva deras respektive aktieinnehav i Arcam för 345 sek per aktie. Efter att transaktionen genomförts den 29 december 2017 kommer GE att äga ungefär 95% av aktierna i Arcam.
GE har informerat om att de planerar att, enligt aktiebolagslagen, genomföra tvångsinlösen av återstående aktier i Arcam och

För ytterligare information kontakta:
Magnus René, VD Arcam AB
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com

________________________________________________________________________________________

Arcam AB • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • 46-31-710 32 00 • www.arcam.com

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM®, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i Mölndal. Servicekontor finns i USA, Storbritannien, Italien och Kina.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: