Arcam

Arcam utvärderar strategiska alternativ för DTI

2017-12-01 08:30
Styrelsen i Arcam AB (publ) ("Arcam" eller "Bolaget") har beslutat att inleda en process för att utvärdera strategiska alternativ avseende DiSanto Technology Inc. (?DTI?), för att stärka DTIs möjligheter inom såväl Additive Manufacturing som inom konventionell tillverkning. Som en del i processen kommer olika strategiska alternativ att övervägas, inklusive, men inte begränsat till, omstrukturering, fullständig eller partiell avyttring av DTI via en spin-off, försäljning, joint venture, strategiska samarbeten eller annan transaktion.
Utvärderingen är ett led i Arcams fortsatta ansträngningar

För ytterligare information kontakta:
Magnus René, VD Arcam AB
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com

________________________________________________________________________________________

Arcam AB • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • 46-31-710 32 00 • www.arcam.com

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM®, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i Mölndal. Servicekontor finns i USA, Storbritannien, Italien och Kina.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: